Tuesday, 14 February 2012

Pengenalan MPP

Assalamualaikum wbt

Majlis Perwakilan Pelajar KPM Bandar Penawar (KPMBP) adalah sebuah badan perwakilan pelajar yang di tubuhkan di bawah Akta 174-Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 di bawah seksyen 7 perkara 3. Pemilihan badan ini adalah melalui pilihan raya kampus yang di adakan setahun sekali.

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) terdiri daripada 15 orang ahli di mana 13 orang yang di pilih melalui Pilihanraya Kampus dan 2 orang di lantik oleh panel penasihat MPP kolej. Organisai MPP terdiri daripada:
 1.  Presiden
 2.  Timbalan Presiden
 3.  Naib Presiden 1
 4.  Naib Presiden 2
 5.  Naib Presiden 3
 6.  Setiausaha
 7.  Penolong Setiausaha
 8.  Bendahari
 9.  Penolong Bendahari
MPP juga di anggotai oleh 6 orang exco yang terdiri daripada:
 • Exco Akademik dan Kerjaya
 • Exco Sukan dan Rekreasi
 • Exco Informasi dan Komunikasi
 • Exco Pembangunan Insan dan Kerohanian
 • Exco Kebajikan dan Keceriaan
 • Exco Kebudayaan dan Kesenian
Semua gerak kerja MPP adalah datang daripada perancangan MPP sendiri dan tertakluk pada sokongan panel penasihat MPP dan di sahkan oleh pengurusan tertinggi kolej.

Semoga MPP yang ditubuhkan memberi manfaat yang baik kepada semua pihak.

Sekian, Terima kasih

>cetakan komputer; tidak memerlukan tandatangan<

No comments:

Post a Comment